Website Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruik License

De toestemming wordt verleend om tijdelijk een kopie van de materialen (informatie of software) op FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) ’s website voor persoonlijk, niet-commerciële voorbijgaande alleen het bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
proberen te decompileren of reverse engineering software die op FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) ’s web site;
Verwijder enig auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
overdracht van de materialen aan een andere persoon of “spiegel” van de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk maakt op een van deze beperkingen en kan door FM Group Koersel (Landerloos GEERT) op elk gewenst moment worden opgezegd. Bij het beëindigen van uw het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of vernietigen in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de FM Group Koersel (LANDERLOS GEERT) ’s website worden geleverd “as is”. FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten. Verder heeft FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site .
4. Beperkingen

In geen geval zal de FM Group Koersel (LANDERLOSS GEERT) of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruiken materialen op FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) internetsite, zelfs als FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) of een FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis gesteld. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan​​, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die te zien zijn op de FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) ’s website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel. FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) kunnen wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen te maken. FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) echter niet, een compromis over de materialen te werken.

6.Links

FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7.Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) kunnen deze gebruiksvoorwaarden van haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

Wet 8 van Bestuur

Elke vordering met betrekking tot de FM Group Koersel (LANDERLOOS GEERT) ’s website wordt beheerst door de wetten van de Staat van België, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Privacy beleid