Straat/huisnummer/postcode/Stad/// Street/number of the house/Zip-code/City